Gmina Kondratowice
język polski język angielski
Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Ośrodek Zdrowia

 
Ośrodek Zdrowia - Prusy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prusach
ul. Pocztowa 33
57 – 150 Prusy
NIP 914-14-04-661
REGON 931865021
tel. (71) 39 304 86, (71) 73 514 05
Organem założycielskim jest Gmina Kondratowice. Kierownikiem zakładu jest Pani Lidia Tokarz.
Ośrodek czynny jest od godz. 8.00 – 18.00.
Jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowniczego (KRS) – SądRejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS-u, pod Nr 0000072130 oraz do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Księga Rejestrowa Nr 000000001791.

Zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w
zakresie:
  • podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
  • higiena szkolna (HSz)
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS): ginekologiczno – położnicza.
W ośrodku działa również Niepubliczny Gabinet Stomatologicznyposiadający kontrakt z NFZ.
Zatrudnieni lekarze w Ośrodku Zdrowia:

 

  • lekarz rodzinny lek. med. Jakub Miłek, lek. med. Witalij Kozłow,
  • pediatra Barbara Stachowiak – Kolosko,
  • położna Anna Trela,
  • ginekolog lek. med. Edward Szczygłowski oraz lek. med. Barbara Wencka,
  • dwie pielęgniarki w tym jedna zajmująca się medycyną szkolną.

 

Ośrodek zdrowia
Ośrodek zdrowia
Ośrodek zdrowia
Dawid Butyński
Gmina Kondratowice Nowa 1 57-150 Prusy
tel.: +48 71 39 276 81 fax: +48 71 39 260 21 email: sekretariat@kondratowice.pl
NIP: 914-11-96-122 Regon: 931934940
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8